ABNORMAAL HOGE WATERREKENING

Abnormaal hoge waterrekening.

Het gebeurt elke winter weer, maar slechts zelden bij dezelfden: Een bevroren waterleiding, die zichzelf voor een fontein neemt na ontdooien, want de eigenaar was vergeten de hoofdkraan dicht te draaien (en de installatie af te tappen).Dit heeft enkele vervelende financiële gevolgen:De verzekering past een korting toe op de het uit te keren bedrag van de waterschade, vanwege onzorgvuldig handelen door de verzekerde. Hiertegen is geen verweer mogelijk, slikken!De watermaatschappij factureert u het overmatige verbruik van de « fontein ». Maar de watermaatschappij mag u niet meer in rekening brengen dan het dubbele van het normale waterverbruik, over een vergelijkbare periode. Bovendien, mocht u op de openbare riolering zijn aangesloten, hoeft u slechts over het « normale » verbruik, de rioolwaterzuiveringsrechten te betalen.Betreft het een leiding breuk na de watermeter in de tuin, dan is er een goede kans dat u er niets van merkt. De watermaatschappij constateert ook dan een abnormaal verbruik en dient u daarvan direct op de hoogte te stellen, doet ze dat niet, dan geldt de daarna toegezonden factuur als startdatum van de door u te ondernemen actie : De leiding door een loodgieter te laten repareren, en diens factuur binnen een maand aan de watermaatschappij doen toekomen met uw verzoek om het verbruik te reduceren tot het dubbele van het normale verbruik, en de vuilwaterheffing te reduceren tot het normale verbruik. Mocht de watermaatschappij hier geen gevolg aan willen geven, dan kunt u de Waterombudsman (Médiateur de l’eau) inschakelen, om uw gelijk te halen.De moraal van dit verhaal : In de vorstgevoelige gebieden de waterinstallatie (en de cv !) uiterlijk eind oktober tegen vorst beveiligen ! En de hoofdkraan van de waterleiding ALTIJD dichtdraaien, als u het huis voor meer dan 48 uur alleen laat, een kleine moeite, die veel geld en ellende kan besparen!Joost Kubbe, makelaar en meer.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.