Onroerend Goed Taxatie

U wilt uw woning laten taxeren in termen van handels- of huurwaarde?

Wat is de handelswaarde? Volgens het juridisch woordenboek van de Franse wetgeving is de handelswaarde van een woning de prijs waartegen deze woning kan worden verkocht volgens de staat van de markt op een bepaald moment.

Wat is de huurwaarde? Volgens het juridisch woordenboek van de Franse wetgeving is de huurwaarde van een woning de prijs waarvoor deze volgens de staat van de markt op een bepaald moment kan worden verhuurd.

Onze door het "SNPI" en de "Collège Supérieur des Conseils & Experts Evaluateurs" erkende vastgoedexperts kunnen in de volgende situaties een taxatierapport over de handels- of huurwaarde van uw woning opstellen, volgens het ethisch handvest:

 • - U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren
 • - U wenst een specifieke woning te verkopen of kopen (kasteel, enz...)
 • - U wenst uw eigendom te hypothekeren
 • - U wenst een commercieel gebouw te verkopen of kopen
 • - U wilt een bedrijf verkopen of kopen
 • - U wenst een gemeenschap van goederen te liquideren (echtscheiding)
 • - U wenst boedelscheiding (erfenis, enz...)
 • - U wilt een gebruiksvergoeding evalueren
 • - U wenst een deling of een licitatie te maken
 • - U wilt een donatie doen
 • - U wordt geconfronteerd met een fiscale procedure
 • - U wordt geconfronteerd met een civiele procedure

Een taxatie van onroerend goed is een rapport die is opgesteld door een deskundige die zijn verantwoordelijkheid engageert, die een economisch en/of technisch advies geeft in een proces-verbaal, om u te beschermen en u te informeren in geval van een procedure of een rechtszaak. De taxatie beantwoordt tegelijkertijd aan de vaardigheden van de deskundige, maar ook aan zijn kennis van onroerend goed.

De vastgoedexpert kan een vastgoedwaardering uitvoeren dankzij zijn kennis van vastgoedzaken. Dit formele rapport wordt altijd gevolgd door een grondige analyse en bevat gedateerde en ondertekende conclusies.

Een onroerend goed taxateur is een onafhankelijke professionele vakman wiens taak het is om met integriteit en precisie de handels- of huurwaarde van een onroerend goed of commercieel vastgoed te bepalen.

In eenvoudige gevallen, kunt u misschien volstaan met een commerciële waardebepaling.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een offerte en bijkomende informatie, zonder enige verplichting van uw kant. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.