ERFSCHEIDING IN FRANKRIJK

ERFSCHEIDING en gemeenschappelijke rechten (mitoyenneté)
Is een onderwerp van veel onenigheid tussen buren in Frankrijk.

Wilt u de exacte grens tussen buurman’s en uw terrein laten bepalen, dan is een landmeter (expert géomètre) onontbeerlijk. De kadastertekening is namelijk geen exact bewijs, en uitsluitend gemaakt voor fiscale doeleinden.  

De  erfscheiding (muur, hek, prikkeldraad, heg, greppel of talud, wordt als gemeenschappelijk beschouwd, tenzij er duidelijke aanwijzingen zijn dat hij aan één van de twee buren toebehoort.
Staat er niets over in de beide eigendomsaktes, dan gelden de volgende regels :

Wordt uw erf, tuin, land begrenst door de muur van een gebouw van de buren, dan is de muur van de buurman.
Worden uw huis en het huis van de buurman gescheiden door een tussenmuur, dan is deze gemeenschappelijk als de daklijn en de voor- en achtermuur doorlopen. Verspringen de daklijn en/of de muren, dan is de scheidingsmuur slechts gemeenschappelijk voor het gedeelte dat voor beide gebouwen dient.
Als het terrein van de buurman rondom begrenst wordt door een muur, en het uwe niet rondom, dan is de muur waarschijnlijk van de buurman.
Is het een muur die een erf of een tuin scheidt van een weide, akker of bos dan is de muur waarschijnlijk van de eigenaar van het erf of de tuin.
Als de bovenkant van de muur naar 2 kanten afloopt, is hij waarschijnlijk gemeenschappelijk, loopt hij slechts naar één kant af, en/of is er een « kraag » of een « ceintuur » aan één kant van de muur dan is hij waarschijnlijk van de eigenaar aan die kant.

Voor alle andere soorten erfscheidingen geldt in principe hetzelfde, echter een talud (van aarde, stenen, beton) wordt beschouwd te behoren aan de eigenaar van de hoger gelegen grond (fonds dominant). Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud, en voor de reparatie als het talud instort.

Staat het midden van de erfscheiding precies op de scheidslijn dan wordt de erfscheiding « vermoed » gemeenschappelijk te zijn. In geval van een haag, zijn de vruchten van beide eigenaren, ieder de helft, en staan er bomen in de haag, zelfs al staan die naast de scheidslijn, dan wordt bij kap het hout (en het werk) gelijk verdeeld tussen de eigenaren.

Wilt u tegen een gemeenschappelijke muur iets aanbouwen, bv een afdak, dan mag u de balken in de muur verankeren, maar moet minstens 5,4 cm vanaf de andere kant van de muur blijven, voor als de buurman hetzelfde wil doen, en dan niet gehinderd mag worden door uw balken die te ver in de muur steken. En altijd eerst overleggen.

Is de muur van de buurman, maar staat hij op of tegen de erfgrens, dan heeft u het recht het gemeenschappelijk eigendom op te eisen, tegen betaling van de helft van de waarde van de muur en eventueel van de grond onder de helft van de muur. Wil de buurman dat niet en heeft hij dat al voorzien, dan heeft hij de muur enkele cm’s aan zijn kant van de scheiding gebouwd, en kunt u geen rechten op de muur verwerven. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde.

Onderhoud en werkzaamheden aan een gezamenlijke erfscheiding zijn alleen mogelijk in onderling overleg, zoniet dan via de rechtbank.

Als een iemand zijn buurboer wil dwarszitten, zet hij zijn afrastering 20 cm binnen de scheiding. De boer, mag zijn koeien niet op de grond van de ander laten grazen, en is dus verplicht ook een afrastering te maken.
Alleen in stedelijke gebieden kan de buurman afdwingen dat u meebetaalt aan het aanleggen van een gemeenschappelijke erfscheiding (of andersom). Op het platteland kan het overeengekomen worden, maar niet afgedwongen.

Echter bij al deze zaken is zekerheid omtrent de exacte scheiding onontbeerlijk :
Een van mijn kopers in de vorige eeuw kreeg later problemen met zijn buurman, liet de géomètre komen om de grens te bepalen, en toen bleek dat zijn huis op het terrein van de buurman stond ……
Dat is een kostbare zaak geworden, en extra zuur, want toen de vergissing  bleek stond het huis er 29 jaar, en één jaar later (na 30 jaar) zou het probleem verjaard zijn, en de grond onder het huis om niet aan mijn koper toebehoord hebben …..

En dan tot slot nog een wijze raad : Heeft u een probleem met een buur, en beheerst u de Franse taal niet voldoende, laat u dan bijstaan door iemand die voor u kan vertalen, want als we elkaar goed begrijpen, is er meestal geen probleem meer !

Joost Kubbe, makelaar en meer  (kubbe@immoboulevard.com)

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.