TH – TF EN VERBOUWINGEN

U heeft op 15 mei 2012 uw zolder/schuur/stal als woonruimte in gebruik genomen, maar dit niet spontaan bij de fiscus aangemeld. De fiscus ontdekt dit in 2015, en berekent u op basis van de belastingtarieven van 2015 hoeveel er te weinig betaald is, en vermenigvuldigt dit met 2. Ondekt hij het pas vanaf het 5e jaar, dan geldt er een factor 4 voor de herziene naheffing.

Dit geldt ook voor een niet, half of helemaal ingegraven zwembad, van meer dan 10 m2 oppervlakte, dat meer dan 3 maanden per jaar buiten staat. Of voor een spontaan verschenen schuurtje/garage. De franse fiscus heeft onlangs Google-earth ontdekt voor het opsporen van zwembaden, en maakt daar gretig gebruik van! Gelukkig lopen de foto's vaak een paar jaar achter, dan heeft u de tijd om boetevrij te regulariseren.

Heeft  u het nooit aangemeld en is het ook nooit ontdekt, dan komt het probleem bij verkoop vanzelf boven. De beschreven woonruimte in de aankoopakte stemt niet meer overeen met wat u verkoopt.

Een alerte makelaar zal u hierop tijdig opmerkzaam maken, en voor de overdracht dient u de zaak te regulariseren middels een permis de construire (PC), of (eenvoudiger) een déclaration de travaux (DT). Nadere inlichtingen bij de Mairie.

Het is voor de koper niet aanvaardbaar om straks verantwoordelijk gesteld te worden voor uw nalatigheid. Ondekt de notaris het pas bij het opmaken van de verkoopacte, dan is de tijd erg kort om alsnog te regulariseren ….

Per 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een déclaration de travaux versoepeld. Voor een permis de construire worden ze per 1 april echter verzwaard : Vanaf 150 m2 vloeroppervlak (dus gemeten binnen de muren, zonder tussenmuren, plinten, vaste kasten en trap- of videgat) is het inschakelen van een architect onontbeerlijk (was 170 m2 SHON = buitenkant muren gemeten), in de praktijk is het ongeveer hetzelfde, alleen klinkt het (politiek) leuker voor de architekten.

Bij grote verbouwingen kunt u verplicht worden om de thermische isolatie van het pand aan te passen aan de nu geldende normen.

Joost Kubbe, makelaar en meer (bijgewerkt op 22.03.2017)

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.