PLUS-VALUE BELASTING NIEUWE REGELS

Nieuwe regels plus-value belasting in Frankrijk per 1 september 2013.Op 1 september 2013 is de berekening van de plus-value belasting opnieuw gewijzigd.

Als u winst maakt bij de verkoop van uw 2e huis dient u over het verschil tussen aan- en verkoopprijs belasting én sociale bijdrage te betalen.

In het begin verviel deze belasting na 22 jaar bezit, Sarkozy maakte daar eerst 15 jaar van, en enkele jaren later 30 jaar ! De fransen die hun 2e huis verkochten moesten over de winst ook sociale lasten afdragen, de EU eigenaren (niet frans-fiscaal ingezetenen) waren hiervan vrijgesteld, maar ook dit werd veranderd.

Nu heeft de nieuwe regering de regels wederom wat verzacht, en zijn we terug naar 22 jaar voor volledige vrijstelling, maar alleen van de plus-value belasting (19 %), de sociale bijdrage is gedurende 30 jaar verschuldigd (sinds 01.01.2018 17,2 %).

De aftrekregeling is nu als volgt :

De eerste 5 voltooide jaren géén aftrek voor tijdsduur.

PV-belasting : van het 6e t/m het 21e jaar 6% aftrek, het 22e jaar 4% = 100%

Sociale bijdrage : van het 6e t/m het 21e jaar 1,65% aftrek, het 22e 1,6%, 23e t/m 30e jaar 9% = 100%.

De overige aftrekregelingen voor verwervingskosten en verbouwingen blijven ongewijzigd.

Het in mindering brengen in de notariele acte van roerende goederen heeft géén invloed op de hoogte van de plus-value, behalve als er recente facturen zijn van de deze goederen, of er een taxatie gemaakt is door een veilingmeester (commissaire-priseur).

Voor de “sociale lasten” heffing aan niet-franse EU ingezetenen tussen 2013 en eind 2015, die in principe onrechtmatig geheven is, kon een bezwaarschrift ingediend worden met het verzoek tot teruggave. De tijdslimiet voor een bezwaarschrift is inmiddels verstreken (tot 31.12. N+2 zoals dat in frans fiscaal bargoens heet: verkoop getekend op bv 10.03.2015 betekent bezwaar maken voor 31.12.2017).

In de wandelgangen van het europese Gerechtshof, wordt gefluisterd dat deze sociale heffing weer ongedaan gemaakt zal worden, maar er is nog geen duidelijke uitspraak.

Wacht dus zolang mogelijk met het indienen van een bezwaarschrift, tot bv oktober van N+2, intussen is er misschien meer klaarheid, en dus meer kans op succes !

De nieuwe franse president Emmanuel MACRON is van plan de termijn van de plus-value in te korten, om de investering in “stenen” aantrekkelijker te maken … (wordt vervolgd ?). Maar zwijgt er nu geheel over ….

Joost Kubbe, makelaar en meer.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.