FRANS HUIS = FRANS ERFRECHT?

Joost mag het weten (maar ook na 40 jaar Frankrijk leert hij nog elke dag zelf, en ook aan anderen).

 

FRANS HUIS = FRANS ERFRECHT ?

Op speciaal verzoek heb ik het franse erfrecht voor Belgen en Nederlanders, zoals dat vandaag geldt nog eens op een rijtje gezet:

We gaan uit van een in België/Nederland wonend b/nl "stel”, dat samen een 2e huis in Frankrijk bezit, waarvan ze dus elk voor 50% eigenaar zijn; In geval van overlijden van één van hen :

  • Hun franse onroerend goed volgt het nederlandse erfrecht (sinds 17.08.2015),
  • Hun franse roerende goederen (meubelair, lijfgoederen, auto, bankrekening, schilderijen, etc) volgen het nederlandse erfrecht.

Dit geldt ook voor Belgen en Nederlanders die zich minder dan 10 jaar voor het overlijden in Frankrijk gevestigd hebben, na 10 jaar volgen al hun bezittingen het franse erfrecht, tenzij zij voor het erfrecht van hun nationaliteitsland opteren.

Recente wijziging

Er is een europese regel ontworpen, waarbij de erflater (voor overlijden) mag kiezen volgens de juridische successieregels van welk land hij zijn erfenis afgehandeld wil zien,

Deze regel is vwb Belgen en Nederlanders ingegaan op 17 augustus 2015 (datum van overlijden).

Zij kunnen kiezen of hun erfenis afgehandeld zal worden volgens het juridische successierecht van hun woonland of van hun nationaliteitsland. Zijn beide landen hetzelfde dan is dus niets te kiezen. Dus voor Nl'ers of  Belgen, die wonen in hun nationaliteitsland, en een 2e huis hebben in Frankrijk, geldt het juridische erfrecht van hun eigen land, maar het fiscale erfrecht blijft frans.

HET FRANSE JURIDISCHE ERFRECHT:

Gehuwden/geregistreerde partners met gezamenlijke kinderen:

De langstlevende is al eigenaar van de helft; Voor wat betreft de andere helft heeft deze de keus tussen ¼ in eigendom of het volledige vruchtgebruik, dit laatste impliceert, dat hij/zij het alleengebruik heeft van het erfdeel, het mag bewonen, het mag verhuren en de huur behouden. Verkoop alleen in overleg met de kinderen (die bloot eigenaar zijn van 3/8 van het huis), waarbij aan het vruchtgebruik een waarde toegekend wordt, afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker op het moment van verkoop.

Via een eenvoudig handgeschreven testament (voorbeeld beschikbaar), waarvan de registratie bij de franse notaris ca 50 € kost, kan de langstlevende zo goed mogelijk bedeeld worden.

Beter te beveiligen via een wijziging van de huwelijksvorm (naar communauté universelle), waarbij de langstlevende volledig eigenaar wordt van het onroerend goed (kosten ca 400 €).

Gehuwden/partners zonder kinderen:

Zijn de ouders van de overledene in leven, dan erft elke ouder 25%, indien beide zijn overleden, dan erft de langstlevende alles, overlijdt deze ook, dan erft zijn/haar familie, en niet de familie van de eerst overledene.

Wilt u dat straks beider families erven, dan is actie voor aankoop onontbeerlijk, en biedt een gekruiste vruchtgebruik/bloot eigendom splitsing binnen een SCI (franse onroerend goed maatschappij) de juiste oplossing (kosten ca 1.000 € voor het oprichten).

Ongeregistreerde partners met of zonder kinderen:

De langstlevende erft niets, de andere helft gaat naar de familie van de overledene, of bij afwezigheid hiervan/of zij zien van de erfenis af (??), naar de langstlevende (als er een testament is, zoniet dan naar de staat !), tegen betaling van een successierecht van 60% vanaf de eerste €uro. Actie is hier onontbeerlijk !!Dus, of een "gekruiste” SCI voor aankoop (zie boven), of morgen op een holletje naar stadhuis of rechtbank !

Samengestelde gezinnen met kinderen uit vorige huwelijk(en):

Ook hier kan het een grote knoop worden, afhankelijk van de toekomstige houding van de diverse kinderen, en indien de ouders wensen dat hun eigen kinderen het deel van hun eigen ouder erven. Hier is actie voor aankooponontbeerlijk, en biedt vaak de "gekruiste”  SCI  de beste oplossing.

Aangifte van de successive: Bij overlijden in Frankrijk dient binnen 6 maanden bij de fiscus te geschieden (1 jaar bij overlijden in het buitenland) ; Na 13 maanden 10% boete, oplopend tot 80% + rente.

Maar ... als er geen successierechten verschuldigd zijn, kan 80% van niks nooit veel worden !

HET FRANSE FISCALE SUCCESSIERECHT:

De fiscale franse successierechten op het franse bezit, worden in alle gevallen door de franse fiscus opgelegd en ge-incasseerd. Mochten deze lager uitvallen dan u in Nl of B verschuldigd zou zijn, dan zal de nl of b fiscus zo hartelijk zijn u het verschil in rekening te brengen !)

Geen successierecht in Frankrijk verschuldigd (zonder maximum) tussen:

  • Gehuwden (hetero én homo)
  • Partners in een geregistreerd nl of fr partnerschap

Successierecht verschuldigd door eigen kinderen:

  • Vrijstelling van 100.000 € per kind per vererving, daarboven progressief van 5 tot 40%, dit laatste tarief pas vanaf  1,7 miljoen €.

Successierecht verschuldigd door "vreemden” = samenwonend zonder partnerschap:

(geldt ook voor kinderen van uw wederhelft, die geen officiele verwantschap met u hebben)

  • 60% vanaf de eerste tot de laatste €uro, maar kinderen, ouders, broers, zussen, neven, nichten, enzovoort van de overledene gaan voor, volgens het juridische franse erfrecht, als er géén testament gemaakt is, dat anders beschikt !!

enkele termen in het frans:

de overledene      = le défunt, in notarieel frans: le  De cujus 

het vruchtgebruik    = l’usufruit

het bloot eigendom = la nue propriété

 

Joost Kubbe, makelaar en meer

kubbe@immoboulevard.com

 

P.S. Joost draait ook verzoeknummers, vraagt u maar !

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.